พิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 300 เครื่องจากรัฐบาลอินเดีย

พิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 300 เครื่องจากรัฐบาลอินเดีย

10 ก.ย. 2564

688 view

ไทยจัดพิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน ๓๐๐ เครื่อง ซึ่งได้รับมอบจากอินเดียเพื่อสนับสนุนการรับมือโควิด-๑๙ ของไทย สะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ และความมุ่งมั่นในการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดร่วมกัน

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จำนวน ๓๐๐ เครื่องอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินเดีย ที่อาคารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสุจิตรา ทุไร (Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในฐานะผู้แทนรัฐบาลอินเดีย เป็นผู้ส่งมอบ และมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี

การบริจาคสิ่งของดังกล่าวสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะครบรอบ ๗๕ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๖๕ และแสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลืออินเดียในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมถึงรัฐบาลไทยได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ไปสนับสนุนอินเดียด้วยเช่นกัน

เครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าว จะถูกแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลบุษราคัมและสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยู่ในระบบบริการเฉพาะกิจ อาทิ Home Isolation และ Community Isolation ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ