ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
นายกรัฐมนตรีหารือกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยกล่าวยินดีกับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และเชิญนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสแรก ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วย
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

11 เม.ย. 2564

นายกรัฐมนตรีหารือกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

10 เม.ย. 2564

ข้อความสารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ดุ๊กแห่งเอดินบะระ

9 เม.ย. 2564

การประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔

9 เม.ย. 2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

9 เม.ย. 2564

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่และยืนยันความสัมพันธ์ไทย-ลาวที่แน่นแฟ้น

8 เม.ย. 2564

ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
แนวทางการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M และราชการ รหัส F ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ

10 ก.พ. 2564

An open letter concerning Thailand's Ongoing Campaign to Elevate Animal Welfare

29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

31 ส.ค. 2563

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ข่าวสารนิเทศเกี่ยวกับถ้อยแถลงขององค์กร Amnesty International

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด