ถ้อยแถลงของไทยแสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกของวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างกาตาร์และกลุ่ม Anti-Terror Quartet (ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และอียิปต์)

ถ้อยแถลงของไทยแสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกของวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างกาตาร์และกลุ่ม Anti-Terror Quartet (ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และอียิปต์)

8 ม.ค. 2564

472 view

Thailand welcomes the announcement of Al-Ula Declaration and the restoration of diplomatic ties among the GCC Member States and Arab countries. Thailand views this Declaration as a solid basis for the strengthening of peace, security, stability and prosperity in the region and the wider international community.

We commend the concerted efforts of all parties concerned in mediating the successful reconciliation in a brotherly spirit.