กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือกับนายวิชาญ อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือกับนายวิชาญ อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 1,109 view

          เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือกับนายวิชาญ อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนาและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสะหวันนะเขตและคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม - ป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) ฝ่ายลาว ในโอกาสที่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยเดินทางมาปฏิบัติงานที่โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

          โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม - ป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยกิจกรรมหลักคือการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมหลักคือการเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพื้นที่สูง ตลอดจนศึกษา ทดลอง และวิจัยพันธุ์พืชเมืองหนาว โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อให้โครงการทั้งสองดังกล่าวประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีความยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น

* * * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ