วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ ฉลองครบรอบ ๖ ปี

วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ ฉลองครบรอบ ๖ ปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

| 115 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๖ ปี การก่อตั้งวัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยพิธีประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์นำโดยพระปฐมศักดิ์ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดไทยรัตนประทีป การถวายภัตตาหารเพล การถวายผ้าป่าและการออกซุ้มอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ ๑๕๐ คน โดยเอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชพรประภาส พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญในครั้งนี้ของวัดไทยรัตนประทีป ซึ่งเป็นพุทธสถานที่สำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวฮังการี รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนฮังการีมาโดยตลอด   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ