การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

13 ก.ย. 2564

613 view

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับยา Casirivimab/Imdevimab จำนวน ๒,๐๐๐ ยูนิต ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีบริจาคให้แก่รัฐบาลไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยาดังกล่าวขนส่งมายังประเทศไทยด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 โดยมีนายนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และนายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนของรัฐบาลสองฝ่ายในการรับมอบ

การบริจาคยารักษาโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนี อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในช่วงเวลาที่ยากลำบาก สัญลักษณ์ของมิตรภาพที่ยาวนานและความสัมพันธ์ทางการทูตที่แข็งแกร่งระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ