รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้น การตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้น การตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มิ.ย. 2565

| 1,761 view

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับ ดร. บีเซรา ตูร์โควิช (Bisera Turković) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสข้างต้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระหว่างประเทศ ตลอดจนความท้าทายในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและความมั่นคงทางอาหาร

ภายหลังการหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการเยือนประเทศไทยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และการลงนามความตกลง ฯ ระหว่างกัน ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ การเยือนประเทศไทยของฝ่ายบอสเนียฯ ในครั้งนี้นับเป็นการเยือนระดับสูงครั้งแรกในรอบ ๑๕ ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ