ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ส.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ก.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2565

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

9 พ.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

19 เม.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

19 เม.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ก.พ. 2565