ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

9 ธ.ค. 2563

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

23 ธ.ค. 2562

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่างประเทศ

17 ธ.ค. 2561

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงการต่างประเทศ

22 พ.ย. 2560

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงการต่างประเทศ

7 ธ.ค. 2559