ประกาศ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟ้าทะลายโจรเพื่อจัดส่งให้ สอท./สกญ. ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดระเบียบพื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์เก่าของกระทรวงการต่างประเทศบริเวณด้านข้างอาคารกองบรรณสารและห้องสมุด ถนนแจ้งวัฒนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีัเฉพาะเจาะจง

14 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพ่นละอองฆ่าเชื้อในพื้นที่กรม/กอง และส่วนกลาง อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุเครื่องปรับอากาศ และวัสดุงานช่าง ของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก็บสีและเปลี่ยนผ้าบุโซฟารับแขกของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนประตูทางเข้าห้องน้ำ โซน D และโซน E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู ๑๒ เครื่อง และตู้ Main Power สำหรับเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ค. 2564