ประกาศ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศได้ครอบคลุมพื้นที่ได้ ๖๕ ตรม. จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ๒๑-๓๗ ตรม. จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบประตู Access Control ที่ชำรุด จำนวน ๗ จุด อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ๖๐ ตรม. จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุเลี้ยงรับรอง จำนวน ๘ รายการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒v ๒๐๐Ah สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) ของอาคารกระทรวง การต่างประเทศ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์พัดลมสำหรับระบบปรับอากาศ ของห้องเครื่องลิฟต์ NO.๓ ของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย. 2563