ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวอลเปเปอร์ จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ติดผนังห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชั้น ๕ โซน C อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกรมองค์การระหว่างประเทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระถางบัวพลาสติก จำนวน ๓๐ ใบ เพื่อใช้ปลูกบัวในบ่อน้ำพุ A และบ่อน้ำพุ C อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสีและวอลเปเปอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับปรับปรุงห้องนอนนายเวรและรองเวรด้านหลังประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ทำ เป็นห้องพยาบาลชั่วคราว ชั้น G โซน A และห้องทำงานฝ่ายบริหารอาคารชั้น B โซน B อาคารกระทรวง การต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.ย. 2565

ประกาศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรอยต่อระหว่างผนังอาคาร กับเฟรมหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ขอบกระจก และหินแกรนิต บริเวณอาคารโซน D (ฝั่งคอร์ทลายไท) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน มีเท้าแขน (สำหรับเจ้าหน้าที่) จำนวน ๒๓๓ ตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

7 ก.ค. 2565

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการบอกรับ/ต่ออายุหนังสือพิมพบางกอกโพสต์รายวันฉบับพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

24 พ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มของฝ่ายบรรณสาร ถนนแจ้งวัฒนะ

11 พ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม จำนวน ๓ รายการ (หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซิลิโคน และ ก๊อกน้ำสนาม) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มี.ค. 2565