ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน (D518) ชั้น 5 โซน D อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

9 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตราอาร์มสัญลักษณ์สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย จำนวน 2 อัน ให้แก่ สอท. ณ กรุงอังการา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำระบบบริหารข้อมูลกลางกรมการกงสุล และการใช้บริการ Cloud

9 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานปรับปรุงสำนักงานศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

8 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์ และ ประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับรับรองแขกและใช้ในการประชุมของกรมเอเชียใต้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายหน้ากระทรวง บริเวณประตูเข้าออกฝั่งถนนศรีอยุธยา และฝั่งถนนพระราม 6 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวห้องไฟฟ้า บริเวณชั้น B โซน D อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มี.ค. 2564