ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐๐ รีม งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Access Control System) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

9 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

9 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

9 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย ผ้าร่มแบบหนา ขนาด 6x9 เมตร จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 มิ.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสีม่วง-สีขาว พร้อมผูกผ้าดอกไม้จับระบาย และธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี สำหรับประดับรอบรั้วอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน

31 พ.ค. 2564