ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรงงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (สาย LAN แบบ UTP) พร้อมอุปกรณ์เข้าหัวสาย จำนวน 1 ชุด

8 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop) แบบอายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 5 licenses ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๑ รายการ (งวดที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตราอาร์มสัญลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดสรรให้ สอท./สกญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ LaserJet Series HP รุ่น CF226A จำนวน 3 กล่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นิติการ)

28 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (A4 80g.) จำนวน 125 รีม งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ส.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ส.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อฟิล์มกรองแสงกันความร้อนพร้อมติดตั้งที่อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ส.ค. 2563

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม สำหรับการพัฒนาระบบงานของกรมการกงสุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26 ส.ค. 2563