ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มิ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิค จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับงานกันซึมบริเวณดาดฟ้าโซน B อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนปั๊มน้ำและถังกรองทรายสระว่ายน้ำ บริดวณห้องเครื่องสระว่ายน้ำ ชั้น ๒ โซน F อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

16 มิ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำยาแอร์ R22 จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศโรงอาหาร โซน F อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกและภายใน อาคารบรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด หลังที่ ๑ และ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 มิ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผนังปูน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซม อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

7 มิ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผนังปูน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซม อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

7 มิ.ย. 2565

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการบอกรับ/ต่ออายุหนังสือพิมพบางกอกโพสต์รายวันฉบับพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

24 พ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (หลอดไฟ LED ดิจิตอลรูมเทอร์โมสตรัทแอร์ และขั้วหลอด GU10) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ค. 2565