ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 31/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

3 ธ.ค. 2563

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

2 ธ.ค. 2563

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

1 ธ.ค. 2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง การเลื่อนการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ป.โท)

1 ธ.ค. 2564

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

27 พ.ย. 2563

ประกาศกองการสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

18 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ

17 พ.ย. 2563

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมายที่ 23/2563 เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

13 พ.ย. 2563

ประกาศกองกิจการเพื่อการพัฒนา เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ)

13 พ.ย. 2563