ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

27 ก.ย. 2564

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประชาสัมพันธ์

23 ก.ย. 2564

ประกาศกองการสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานสิทธิมนุษยชน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

21 ก.ย. 2564

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงาน ด้านความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นและไทย - เกาหลีใต้

20 ก.ย. 2564

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เรื่อง รับสมัครบุคคลรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

20 ก.ย. 2564

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงาน ด้านความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นและไทย - เกาหลีใต้

15 ก.ย. 2564

ประกาศกองสันติภาพ ความั่นคงและการลดอาวุธ เรื่่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลด้านการลดอาวุธ

15 ก.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ

15 ก.ย. 2564

ประกาศสำนักบริหารการคลัง ที่ 14/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

15 ก.ย. 2564