นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เห็นพ้องกระชับและผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เห็นพ้องกระชับและผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

22 ม.ค. 2564

2,818 view

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายทองลุนฯ ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในห้วงการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะกระชับและผลักดันความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดกิจกรรมครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สปป.ลาว โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิด ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือในการบริหารจัดการแรงงานและความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ