โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหารือ TNN ร่วมมือสื่อสารภารกิจการทูตเศรษฐกิจที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมีประโยชน์ต่อประชาชน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหารือ TNN ร่วมมือสื่อสารภารกิจการทูตเศรษฐกิจที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมีประโยชน์ต่อประชาชน

17 ก.พ. 2564

421 view

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารกรมสารนิเทศ ได้พบหารือกับนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TNN) พร้อมทีมบรรณาธิการเพื่อสร้างความร่วมมือในการสื่อสารภารกิจการทูตเศรษฐกิจที่เข้าใจง่าย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีประโยชน์ต่อประชาชน

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจข่าวสารด้านเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมสารนิเทศประสงค์ให้ประชาชนในทุกระดับได้รับทราบข้อมูลด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และประสงค์มีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและช่องว่างระหว่างวัยด้วย

ด้าน TNN ยินดีสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจที่กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาท รวมถึงข้อริเริ่มและวาระสำคัญของไทย อาทิ การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศใน EEC การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ การเป็นประธานกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (บิมสเทค) วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปี ๒๕๖๕ การทูตวัฒนธรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนยินดีจะช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ