เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้คนเกาหลีใต้ไปเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้คนเกาหลีใต้ไปเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 138 view

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้การต้อนรับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และนายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เนื่องในโอกาสที่ผู้บริหารทั้งสองเดินทางมาเกาหลีใต้เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยรองผู้ว่าฯ ได้นำเรียนเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากการที่ไทยเปิดประเทศและเกาหลีใต้ยกเว้นการกักตัว ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนจากการขยายเที่ยวบินของสายการบินหลักและการกลับมาบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ซึ่งให้บริการเที่ยวบิน กทม.-โซล ๓ ครั้งต่อสัปดาห์แล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย. ศกนี้ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมของ ททท. ภายใต้ ‘ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ๒๕๖๖-๒๕๖๗’ ซึ่ง ททท. จะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งสองปีดังกล่าว และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรอง ‘Amazing Thailand Amazing New Chapters’ จัดโดย ททท. สำนักงานโซลเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศของไทยอย่างเต็มรูปแบบ ณ โรงแรม Westin Josun กรุงโซล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ