กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2565

| 1,104 view

          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยนางสาวธิติยา ปานมณี และนางเกล็ดดาว สินเจริญกุล กงสุล เข้าเยี่ยมคารวะและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว โดยเฉพาะแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาสัก ซึ่งมีชายแดนติดกับจังหวัดทั้งสอง ภายหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรของไทยและด่านสากลของ สปป. ลาว เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลี่คลาย

          โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวถึงกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดและแขวง รวมถึงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งโขง ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่

 

105761105557

 105764

 105768