รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมบุกตลาดไอซ์แลนด์ Top Thai Products Networking @Iceland ที่ Fosshotel กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมบุกตลาดไอซ์แลนด์ Top Thai Products Networking @Iceland ที่ Fosshotel กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 1,173 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมบุกตลาดไอซ์แลนด์ Top Thai Products Networking @Iceland ที่ Fosshotel กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ถึงแม้ว่าประเทศไอซ์แลนด์จะมีจำนวนประชากรไม่ถึง ๔๐๐,๐๐๐ คน แต่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูง และเป็นผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อหัวสูงถึง ๕๔,๔๘๒ เหรียญสหรัฐ โดยที่การค้าระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์ยังมีมูลค่าไม่มาก จึงถือว่าไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในตลาดใหม่ของไทย และกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยมายังไอซ์แลนด์ โดยในปี ๒๕๕๖ การค้าระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์มีมูลค่า ๗๘๒ ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกของไทยไปยังไอซ์แลนด์จำนวน ๒๑๒ ล้านบาท สินค้าสำคัญที่ไอซ์แลนด์นำเข้าจากไทย เช่น อวนจับปลา ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องกีฬา ข้าวและผลิตภัณฑ์จากยาง ส่วนสินค้าสำหรัญที่ประเทศไทยนำเข้าจากไอซ์แลนด์ เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง เนื้อสัตว์ รวมทั้งผักสด และผลไม้แปรรูป เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์ในปีนี้จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐

ในการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้นำกลุ่มนักธุรกิจสตรีไอซ์แลนด์ ผู้แทนชาวไอซ์แลนด์ซึ่งนิยมสินค้าและบริการของไทย และชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ ซึ่งรวมถึงชาวไทยที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้า และเจ้าของร้านอาหารไทย ซึ่งมีถึง ๑๔ ร้านในไอซ์แลนด์ ทราบว่า ผู้นำเข้าต้องการสินค้าไทยที่มีมาตรฐานยุโรป ในปริมาณมากพอที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไอซ์แลนด์ ต้องการให้สินค้ามีอายุมากกว่า ๖ เดือนเพื่อให้มีเวลาจำหน่ายนานขึ้น และประสงค์ให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าถูกลง นอกจากนั้น ตัวแทนผู้บริโภคชาวไอซ์แลนด์ได้หยิบยกประเด็นการรักษาคุณภาพอาหารไทยในร้านอาหารไทยให้เป็นไทยแท้ และผู้แทนชุมชนไทยเสนอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนการส่งออกสินค้าออร์แกนิกและสินค้า/บริการด้านสุขภาพ อาทิ สปา และสมุนไพรไทย เนื่องจากชาวไอซ์แลนด์มีความสนใจ

เกี่ยวกับประเด็นข้างต้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าสินค้าจากไอซ์แลนด์กับผู้ผลิตและส่งออกของไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานยุโรป และส่งเสริมการขายสินค้าไทยในซุปเปอร์มาร์เก็ตของไอซ์แลนด์ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งสินค้าจากไทยมาไอซ์แลนด์โดยตรงให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าจากไทยมายังไอซ์แลนด์ รวมถึงให้เชิญผู้นำเข้าสินค้าจากไทยมายังไอซ์แลนด์เข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia ในปีหน้าด้วย นอกจากนั้น ได้แจ้งว่า การประกาศเริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ที่เมือง Borganes ร่วมกับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก EFTA ๔ ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยมายังไอซ์แลนด์คล่องตัวขึ้น รวมถึงจะลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเมื่อความตกลงแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ ในส่วนการรักษาอัตลักษณ์ของอาหารไทย ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์กำชับและติดตามต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์จะมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหารไทยที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของอาหารไทย ให้บริการอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความมั่นใจ ซึ่งในวันนี้ ได้มอบให้ร้านอาหารครัวไทยเป็นแห่งแรกในไอซ์แลนด์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามร้านอาหารครัวไทยได้ที่ https://www.facebook.com/Krua-Thai-in-Iceland-952999228228846

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ