สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ค. 2565

| 146 view
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยมีนายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมครอบครัวเข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสนี้ ท่านเจ้าคุณพระญาณวิกรม ประธานสงฆ์ เเละพระครูธรรมธร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ