รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกสกำหนดเยือนประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกสกำหนดเยือนประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ม.ค. 2566

| 2,276 view

นายจูเวา โกมึช กราวีญู (João Gomes Cravinho) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส มีกำหนดเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยจะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชาในช่วงบ่ายเพื่อรับรองแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกสและคณะ

การหารือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มพลวัตของความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งแสดงให้โปรตุเกสตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะมิตรประเทศที่เชื่อถือได้ในภูมิภาค

การเยือนไทยครั้งนี้ เป็นการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศแรกที่มาเยือนไทย ภายหลังจากการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ในช่วงการประชุม ASEAN-EU Commemorative Summit ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

อนึ่ง สาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นประเทศยุโรปที่มีความสัมพันธ์กับไทยยาวนานที่สุดกว่า ๕๐๐ ปี (ครบรอบ ๕๑๒ ปี ในปี ๒๕๖๖)