นายกรัฐมนตรีกระชับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลียและส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน โดยเฉพาะการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรีกระชับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลียและส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน โดยเฉพาะการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

19 ส.ค. 2564

1,865 view

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายสกอตต์ มอร์ริสัน
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียตามที่ฝ่ายออสเตรเลียได้ทาบทามการหารือ ทั้งสองฝ่ายย้ำกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือตามแนวทางของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ที่ได้ประกาศร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมทั้งภายใต้กรอบอาเซียน-ออสเตรเลีย โดยให้ความสำคัญกับการร่วมบริหารจัดการสิ่งท้าทาย อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมโอกาสสำหรับการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ฝ่ายออสเตรเลียพิจารณาเปิดประเทศให้แก่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาไทยเป็นลำดับแรกด้วย

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่งสำหรับประเด็นโควิด-๑๙ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมออสเตรเลียที่ประกาศสนับสนุนวัคซีนให้
ต่างประเทศรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงขอบคุณการสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลค่า ๒.๘ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ให้กับไทย โดยได้ฝากให้ทางการออสเตรเลียพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้แก่ไทยด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียย้ำว่าการจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกประเทศ และพร้อมจะหารือกับไทยในรายละเอียดต่อไป นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งไทยและออสเตรเลียเห็นพ้องต่อความสำคัญของการปฏิบัติตามฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียน และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมา โดยยินดีต่อการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องเมียนมา ซึ่งมีแผนจะเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ หารือกันเกี่ยวกับการหาทางออกโดยสันติต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ