นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

14 ม.ค. 2565

903 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายฮากิอูดะ โคอิจิ (H.E. Mr. HAGIUDA Koichi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry - METI) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสการเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเยือนภายหลังเข้ารับตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรียินดีกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นในทุกมิติและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นภายใต้การเป็นประธานเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการสอดประสานโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ของไทยกับยุทธศาสตร์ Green Growth Strategy ของญี่ปุ่นทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณญี่ปุ่นสำหรับความเชื่อมั่นในการมาลงทุนในไทยซึ่งสะท้อนจากการที่ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่ ๑ ของไทยมาหลายทศวรรษ และได้เชิญชวน
ภาคเอกชนญี่ปุ่นขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ขณะเดียวกันก็ได้แสดงความชื่นชมต่อข้อริเริ่ม Asia-Japan Investing for the Future ที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นประกาศในห้วงการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้ โดยพร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การลงทุนสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสีเขียว ความเชื่อมโยง ดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) และข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทาง
การค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) รวมทั้งความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมและพลังงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ