Dubai 2021 World Para Athletics Grand Prix – 12th Fazza International Para Athletics Championships

Dubai 2021 World Para Athletics Grand Prix – 12th Fazza International Para Athletics Championships

15 ก.พ. 2564

235 view

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 น. นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทยประเภท wheelchair racing และประเภทกรีฑา รวมทั้งผู้ฝึกสอนรวม 42 คน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 เดินทางออกจากดูไบ เวลา 03.05 น. ภายหลังจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Dubai 2021 World Para Athletics Grand Prix – 12th Fazza International Para Athletics Championships ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เมืองดูไบ เพื่อเก็บสถิติก่อนเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะนักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทยได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมโดยได้เหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ (เหรียญทอง 14 เหรียญ, เหรียญเงิน 13 เหรียญ และเหรียญทองแดง 12 เหรียญ) จากการเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 56 รายการ และมีคะแนนรวมเป็นอันดับหนึ่งจาก 60 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ขอเป็นตัวแทนชุมชนชาวไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต่อไปในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ