ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ และแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์โควิด-๑๙

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ และแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์โควิด-๑๙

23 ก.พ. 2564

309 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี และสถานการณ์โควิด-๑๙ และย้ำการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-เกาหลีเหนือ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวของเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับและหารือกับนายคิม เช พง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว โดยเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือได้แจ้งพัฒนาการสำคัญต่าง ๆ ในเกาหลีเหนือ รวมถึงผลการประชุมสมัชชาพรรคแรงงานเกาหลี ครั้งที่ ๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแจ้งเจตนารมณ์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ ประสงค์เห็นสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยรวมต่อไป นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในไทยและเกาหลีเหนือด้วย

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ