ข้อความจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อความจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2565

| 3,052 view

นับเป็นปีที่สองของการครบรอบ “วันสากลเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด” ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ ธันวาคมของทุกปี และเป็นสิ่งเตือนให้เราตระหนักว่า ทั่วโลกได้ต่อสู้กับโควิด-๑๙ มาตลอดช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาและยังคงไม่มีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางสังคมและเศรษฐกิจ และได้เผยให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งความเปราะบางของระบบสุขภาพโลก ประชาคมโลกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด อันรวมถึงการผลักดันให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระบบสาธารณสุขของประเทศ

 

การเข้าถึงวัคซีนและการรักษาโควิด-๑๙ ที่ไม่เท่าเทียมได้กลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการยุติการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไวรัสมีการกลายพันธุ์และแพร่กระจายมากยิ่งขึ้น

 

ประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีน ยารักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทั่วถึงในการจัดการกับโควิด-๑๙ และมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตในระดับภูมิภาค รวมถึงการบริจาคเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับพื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุด   

 

ประเทศไทยยึดมั่นในการส่งเสริมการแบ่งปันวัคซีนที่มากขึ้น เพื่อช่วยชีวิตผู้คนเพิ่มขึ้น และเพื่อการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ