รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปลงนามในสมุดลงนามถวายความอาลัย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย สืบเนื่องจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ เสด็จสวรคต

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปลงนามในสมุดลงนามถวายความอาลัย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย สืบเนื่องจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ เสด็จสวรคต

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ย. 2565

| 1,336 view

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปลงนามในสมุดลงนามแสดงความอาลัย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ตามที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต ด้วยพระชนมพรรษา ๙๖ พรรษา ในช่วงบ่ายของวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร โดยมีนายมาร์ก กุดดิง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเพื่อแสดงความอาลัย ในวันที่ ๙ ๑๒ และ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๓ วันทำการ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ โดยได้มีการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (Platinum Jubilee)
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๑๕ และปี ๒๕๓๙ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ