ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือกับปากีสถาน ในการประชุมว่าด้วยการหารือและความร่วมมือไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๒

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือกับปากีสถาน ในการประชุมว่าด้วยการหารือและความร่วมมือไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๒

20 พ.ค. 2564

4,839 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือกับปากีสถานในสาขาต่าง ๆ และแสดงความพร้อมของไทยที่จะหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ปากีสถาน (PATHFTA) ในการประชุมว่าด้วยการหารือและความร่วมมือไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๒ ซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ปากีสถาน

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมว่าด้วยการหารือและความร่วมมือ (Political Consultations - PC) ไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับนายโซเฮล มะห์มูด (H.E. Mr. Sohail Mahmood) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน โดยการจัดประชุมครั้งนี้ตรงกับโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ปากีสถาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้มีตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ฯ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดทั้งในไทยและที่ปากีสถานตลอดปี

การประชุม PC เป็นกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทย – ปากีสถาน โดยที่ประชุม PC ครั้งนี้ยินดีที่ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ มีความคืบหน้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับปากีสถาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และย้ำความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปซึ่งรวมถึงความมั่นคงในรูปแบบใหม่ การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการติดต่อระหว่างประชาชน การกงสุล และการศึกษา รวมทั้งได้ย้ำความสำคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะหารือเพื่อให้สามารถจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ปากีสถาน (PATHFTA) ในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลก และการส่งเสริมความร่วมมือผ่านองค์กรต่าง ๆ อาทิ อาเซียน องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation - OIC) และสหประชาชาติ

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศผ่านการส่งเสริมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเยือน โดยได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจไทย - ปากีสถาน (Joint Economic Commission – JEC) ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ