กระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนไทยและชี้โอกาสทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

กระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนไทยและชี้โอกาสทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

2 เม.ย. 2564

5,922 view

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนไทย โดยมีเอกอัครราชทูตจากภูมิภาค ๙ ประเทศประจำประเทศไทยร่วมบรรยายเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศดังกล่าว อีกทั้ง เปิดตัวแอปพลิเคชัน Discover Latin America ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนิตยสารออนไลน์ DLA MAGAZINE ฉบับปฐมฤกษ์ในแอปพลิเคชัน

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาได้จัดขึ้น ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและสื่อมวลชน รวมทั้งผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom ได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทยทั้ง ๙ ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คิวบา กัวเตมาลา เม็กซิโก ปานามา และเปรู เกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศดังกล่าว

งานสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่และตอบรับนโยบายกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ของรัฐบาลไทย ภายใต้บริบท New Normal ทั้งนี้ ลาตินอเมริกาฯ เป็นภูมิภาคที่อุดมด้วยแหล่งทรัพยากร มีตลาดประชากรกว่า ๖๕๐ ล้านคน โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก/นำเข้า ขั้นตอน กฎระเบียบและมาตรการจูงใจต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ นับเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนไทยในการประกอบธุรกิจ ในการนี้ เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ในฐานะประธานของกลุ่มเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทย ได้ย้ำว่าระยะทางที่ห่างไกลระหว่างลาตินอเมริกากับประเทศไทย มิใช่อุปสรรคแต่จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกัน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Office of Thailand - EECO) ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Discover Latin America ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนิตยสารออนไลน์ DLA MAGAZINE ฉบับปฐมฤกษ์ในแอปพลิเคชัน

ประเทศไทยและลาตินอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่กว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะมีมูลค่าลดลงจากปี ๒๕๖๒ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-๑๙ แต่ก็มีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อไปได้อีก โดยเฉพาะสินค้าที่ตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ โดยประเทศในลาตินอเมริกาทั้ง ๙ ประเทศข้างต้น นับเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในลาตินอเมริกา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ