รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือไทย-รัสเซีย รวมถึงด้านวัคซีนโควิด-๑๙ กับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือไทย-รัสเซีย รวมถึงด้านวัคซีนโควิด-๑๙ กับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

22 ก.พ. 2564

6,853 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย มุ่งส่งเสริมความร่วมมือไทยกับรัสเซีย รวมถึงความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ และเชิญผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับนายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีอันดีระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - รัสเซีย ครั้งที่ ๘ (The 8th Thai-Russian Joint Commission on Bilateral Cooperation) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรัสเซีย และความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จะถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่งที่ประเทศต่าง ๆ จะหันหน้ามาร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๕ จะเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศสมาชิกจะได้พบปะกันอีกครั้ง ซึ่งฝ่ายไทยยินดีต้อนรับผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ