รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบทบาทของไทยในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน พร้อมประกาศการบริจาคเงินสมทบของรัฐบาลไทยให้แก่กองทุนเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๔

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบทบาทของไทยในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน พร้อมประกาศการบริจาคเงินสมทบของรัฐบาลไทยให้แก่กองทุนเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๔

26 ม.ค. 2564

3,722 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประกาศว่ารัฐบาลไทยจะบริจาคเงินสมทบโดยสมัครใจให้แก่กองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund - PBF) ของสหประชาชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๔ พร้อมเน้นย้ำบทบาทของไทยในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในการประชุม High-level Replenishment Conference for the Peacebuilding Fund ผ่านระบบทางไกล

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม High-level Replenishment Conference for the Peacebuilding Fund ผ่านระบบทางไกล โดยประกาศว่ารัฐบาลไทยจะบริจาคเงินสมทบโดยสมัครใจให้แก่กองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund - PBF) ของสหประชาชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๔ พร้อมเน้นย้ำบทบาทของไทยในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

ในการประชุมดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวย้ำถึงการผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง รวมทั้งช่วยฟื้นฟูประเทศที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤติ ความขัดแย้ง พร้อมย้ำถึงความจำเป็นของการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการเสริมสร้างสันติภาพด้วย

อนึ่ง การประชุม High-level Replenishment Conference for the Peacebuilding Fund มีผู้นำและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กองทุน PBF เป็นเครื่องมือหลักของสหประชาชาติในการส่งเสริมสันติภาพในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ มีเป้าหมายที่จะระดมทุน ๑.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุม High-level Replenishment Conference for the Peacebuilding Fund

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ