ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมของไทยในฐานะประธานการประชุม BIMSTEC ในปี ๒๕๖๔ ในช่วงการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมของไทยในฐานะประธานการประชุม BIMSTEC ในปี ๒๕๖๔ ในช่วงการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

18 พ.ย. 2563

1,605 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมของไทยในฐานะประธานการประชุม BIMSTEC ในปี ๒๕๖๔ และยินดีที่ไทยและอินเดียมีความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการวิจัยทางเวชกรรมและเภสัชกรรม การค้า การส่งเสริมความเชื่อมโยง การกงสุล รวมถึงความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาคและพหุภาคีต่าง ๆ ในช่วงการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายแสดงความพอใจในความสัมพันธ์อันดีตลอดจนความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างไทยกับอินเดียในหลายมิติโดยเฉพาะในด้านการวิจัยทางเวชกรรมและเภสัชกรรม การค้า การส่งเสริมความเชื่อมโยง การกงสุล รวมถึงความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาคและพหุภาคีต่าง ๆ โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอินเดียในการจัดการและบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเห็นพ้องในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกัน

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณอินเดียที่ได้ประกาศสนับสนุนเงินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ “กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙” ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้ย้ำความพร้อมของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุม BIMSTEC ช่วงปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยพร้อมจะทำงานร่วมกับอินเดียและประเทศสมาชิก BIMSTEC เพื่อผลักดันประเด็นสำคัญ อาทิ ความเชื่อมโยง การจัดการภัยพิบัติ และความร่วมมือทางทะเล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ