สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดการแข่งขันทำอาหารไทย “Thailand’s Online Cooking Contest Season 1st” รอบชิงชนะเลิศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดการแข่งขันทำอาหารไทย “Thailand’s Online Cooking Contest Season 1st” รอบชิงชนะเลิศ

10 ก.ย. 2564

460 view

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดการแข่งขันทำอาหารไทย “Thailand’s Online Cooking Contest Season 1st” รอบชิงชนะเลิศ ณ KUXA Studio กรุงบูคาเรสต์ โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกจากผลงานวิดีโอการทำอาหารไทยในรอบแรก จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตทำอาหารไทยโดยเชฟมืออาชีพให้แก่ผู้เข้าแข่งขันอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความนิยมอาหารไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทยเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์อาหารไทยในโรมาเนีย รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์โอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในโรมาเนีย ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดการแข่งขันทำอาหารไทย “Thailand’s Online Cooking Contest Season 1st” รอบชิงชนะเลิศ