ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเหมาบริการ

3 ธ.ค. 2564

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

2 ธ.ค. 2564

ประกาศสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 11/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

2 ธ.ค. 2564

ประกาศกองการสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

2 ธ.ค. 2564

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ 19/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

1 ธ.ค. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

29 พ.ย. 2564

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2565

29 พ.ย. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

29 พ.ย. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมและอำนวยการ

26 พ.ย. 2564