เอกสารความรู้สู่ชุมชน

1 มีนาคม 2564 : การช่วยเหลือคนไทยและคนต่างชาติเดินทางเข้าไทยในช่วงโควิด-19

25 ก.พ. 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564 : TikTok : ช่องทางออนไลน์น้องใหม่ของบัวแก้ว

23 ก.พ. 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564 : อันดับของไทยในระดับโลก

15 ก.พ. 2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 : ข้อควรรู้ก่อนไปทํางานในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

9 ก.พ. 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ

29 ม.ค. 2564

25 มกราคม 2564 : การช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับประเทศในสถานการณ์โควิด-19

26 ม.ค. 2564

18 มกราคม 2564 : การยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิค-19 ในประเทศต่าง ๆ

19 ม.ค. 2564

11 มกราคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสํานักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

13 ม.ค. 2564

4 มกราคม 2564 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวตู้ทำหนังสือเดินทางอตัโนมัติ

7 ม.ค. 2564