เอกสารความรู้สู่ชุมชน

7 ธันวาคม 2563 : ทิศทางการต่างประเทศของไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

4 ธ.ค. 2563

30 พฤศจิกายน 2563 : ไทยได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37

1 ธ.ค. 2563

23 พฤศจิกายน 2563 : กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการนําคณะทูตต่างประเทศในไทยเยือนภูเก็ต

26 พ.ย. 2563

16 พฤศจิกายน 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวรายการใหม่ของสถานีวิทยุสราญรมย์

17 พ.ย. 2563

9 พฤศจิกายน 2563 : ทางเลือกสำหรับสถานที่เข้ารับการกักตัว 14 วันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

9 พ.ย. 2563

2 พฤศจิกายน 2563 : การให้บริการเที่ยวบินนําร่องเพื่อนําชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต

2 พ.ย. 2563

26 ตุลาคม 2563 : แนวคิด “งานกงสุลเพื่อประชาชนรับ New Normal” ของกระทรวงการต่างประเทศ

27 ต.ค. 2563

19 ตุลาคม 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสํานักงานหนังสือเดินทางเพิ่มและปรับเวลาในการยื่น - รับเอกสาร

20 ต.ค. 2563

12 ตุลาคม 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสํานักงานหนังสือเดินทางเพิ่มและปรับเวลาในการยื่น - รับเอกสาร

9 ต.ค. 2563