เอกสารความรู้สู่ชุมชน

21 มิถุนายน 2564 : เอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด-19 ในรูปแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป

18 มิ.ย. 2564

14 มิถุนายน 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

10 มิ.ย. 2564

7 มิถุนายน 2564 : ช่องทางออนไลน์น้องใหม่ของบัวแก้ว

3 มิ.ย. 2564

31 พฤษภาคม 2564 : การขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

27 พ.ค. 2564

24 พฤษภาคม 2564 : Thai Consular Application โหลดไว้อุ่นใจก่อนไปต่างประเทศ

18 พ.ค. 2564

17 พฤษภาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสํานักงานหนังสือเดินทางทั่่วประเทศ

14 พ.ค. 2564

10 พฤษภาคม 2564 : การปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

3 พ.ค. 2564

3 พฤษภาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสํานักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

30 เม.ย. 2564

26 เมษายน 2564 : ข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการทํางานในกัมพูชา

22 เม.ย. 2564