เอกสารความรู้สู่ชุมชน

26 กันยายน 2565 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางวันเสาร์และอาทิตย์

23 ก.ย. 2565

19 กันยายน 2565 : กรมการกงสุลสัญจร มอบบริการดีๆ แก่พี่น้องจังหวัดระยอง

23 ก.ย. 2565

12 กันยายน 2565 : แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

19 ก.ย. 2565

5 กันยายนม 2565 : แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปฟิลิปปินส

19 ก.ย. 2565

29 สิงหาคม 2565 : แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

23 ส.ค. 2565

22 สิงหาคม 2565 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางวันเสาร์ด้วยเครื่อง kiosk

23 ส.ค. 2565

15 สิงหาคม 2565 : กรมการกงสุลสัญจรมอบบริการดีๆ แก่พี่น้องจังหวัดสุรินทร์

23 ส.ค. 2565

8 สิงหาคม 2565 : แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานนวดในบาห์เรน

8 ส.ค. 2565

1 สิงหาคม 2565 : แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศมาเลเซีย

1 ส.ค. 2565