เอกสารความรู้สู่ชุมชน

27 มิถุนายน 2565 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดสระแก้ว

23 มิ.ย. 2565

20 มิถุนายน 2565 : ไทยและจีนร่วมผลักดันและพัฒนาช่องทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน

20 มิ.ย. 2565

13 มิถุนายน 2565 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางวันเสาร์

15 มิ.ย. 2565

6 มิถุนายน 2565 : มาตรการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

6 มิ.ย. 2565

30 พฤษภาคม 2565 : แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานนวดสปาในประเทศอินเดีย

26 พ.ค. 2565

23 พฤษภาคม 2565 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางที่สยามพารากอน

26 พ.ค. 2565

16 พฤษภาคม 2565 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดนราธิวาส

13 พ.ค. 2565

9 พฤษภาคม 2565 : กรมการกงสุลปรับเวลาให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่และรับรองนิติกรณ์เอกสาร

6 พ.ค. 2565

2 พฤษภาคม 2565 : มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

28 เม.ย. 2565