สุนทรพจน์

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในงานรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

26 ต.ค. 2563

คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

24 ต.ค. 2563

ถ้อยแถลงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมเพื่อรำลึกและส่งเสริมวันสากลแห่งการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดสิ้นไป

3 ต.ค. 2563

ถ้อยแถลงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมระดับสูงในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ ๔

2 ต.ค. 2563

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีสำหรับการหารือระดับผู้นำ ๑ (Leaders Dialogue 1) ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity)

1 ต.ค. 2563

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕

26 ก.ย. 2563

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในการประชุมระดับสูงเพื่อฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

22 ก.ย. 2563

คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

25 ส.ค. 2563

ถ้อยแถลงโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดการประชุม ASEAN-India Network of Think Tanks (AINTT) on “ASEAN-India: Strengthening Partnership in the Post COVID Era” ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

25 ส.ค. 2563