ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกลไกประชารัฐ
พฤษภาคม 2562

22 พ.ค. 2562

ผลงานที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในระยะ ๔ ปีครึ่งที่ผ่านมา

22 พ.ค. 2562

8 พ.ค. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

8 พ.ค. 2562

3 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานกลไกประชารัฐ ระหว่าง ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

3 พ.ค. 2562

3 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานกลไกประชารัฐ ระหว่าง ๑๓ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

3 พ.ค. 2562


เมษายน 2562

9 เม.ย. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

9 เม.ย. 2562


มีนาคม 2562

18 มี.ค. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

18 มี.ค. 2562


กุมภาพันธ์ 2562

20 ก.พ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

20 ก.พ. 2562

20 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานกลไกประชารัฐ ระหว่าง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

20 ก.พ. 2562


มกราคม 2562

23 ม.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานกลไกประชารัฐ ระหว่าง ๑๕ ตุลาคม - ๑๑ ธันวาคม 2561

23 ม.ค. 2562

18 ม.ค. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

18 ม.ค. 2562


มิถุนายน 2561

18 มิ.ย. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑

18 มิ.ย. 2561


พฤษภาคม 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (2)

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

15 พ.ค. 2561

15 พ.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

15 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

8 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

8 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

8 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

8 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

8 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

8 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑

8 พ.ค. 2561

7 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

7 พ.ค. 2561

7 พ.ค. 2561

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

7 พ.ค. 2561


กรกฎาคม 2560

20 ก.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

20 ก.ค. 2560

20 ก.ค. 2560

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

20 ก.ค. 2560

20 ก.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

20 ก.ค. 2560

20 ก.ค. 2560

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

20 ก.ค. 2560

20 ก.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

20 ก.ค. 2560

20 ก.ค. 2560

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

20 ก.ค. 2560


เมษายน 2560

18 เม.ย. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

18 เม.ย. 2560

18 เม.ย. 2560

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

18 เม.ย. 2560


กุมภาพันธ์ 2560

28 ก.พ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

28 ก.พ. 2560

28 ก.พ. 2560

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

28 ก.พ. 2560

28 ก.พ. 2560

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

28 ก.พ. 2560


มกราคม 2560

5 ม.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

5 ม.ค. 2560

5 ม.ค. 2560

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

5 ม.ค. 2560

5 ม.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

5 ม.ค. 2560


พฤศจิกายน 2559

30 พ.ย. 2559

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

30 พ.ย. 2559

7 พ.ย. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

7 พ.ย. 2559


ตุลาคม 2559

20 ต.ค. 2559

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

20 ต.ค. 2559


กันยายน 2559

20 ก.ย. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (กลไกประชารัฐ)

20 ก.ย. 2559

7 ก.ย. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

7 ก.ย. 2559

7 ก.ย. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

7 ก.ย. 2559


สิงหาคม 2559

15 ส.ค. 2559

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ) ระหว่าง ๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙

15 ส.ค. 2559

15 ส.ค. 2559

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ) ระหว่าง ๑-๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

15 ส.ค. 2559


กรกฎาคม 2559

7 ก.ค. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

7 ก.ค. 2559


มิถุนายน 2559

13 มิ.ย. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

13 มิ.ย. 2559

13 มิ.ย. 2559

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

13 มิ.ย. 2559


พฤษภาคม 2559

16 พ.ค. 2559

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

16 พ.ค. 2559

16 พ.ค. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

16 พ.ค. 2559


มีนาคม 2559

21 มี.ค. 2559

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงเวลาดำเนินการ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (กลไกประชารัฐ)

21 มี.ค. 2559

21 มี.ค. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

21 มี.ค. 2559

21 มี.ค. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙(กลไกประชารัฐ)

21 มี.ค. 2559


กุมภาพันธ์ 2559

12 ก.พ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

12 ก.พ. 2559


มกราคม 2559

14 ม.ค. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

14 ม.ค. 2559


ตุลาคม 2558

13 ต.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

13 ต.ค. 2558


สิงหาคม 2558

24 ส.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

24 ส.ค. 2558

24 ส.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

24 ส.ค. 2558

24 ส.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

24 ส.ค. 2558


พฤษภาคม 2558

21 พ.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

21 พ.ค. 2558

21 พ.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

21 พ.ค. 2558


มีนาคม 2558

9 มี.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

9 มี.ค. 2558


กุมภาพันธ์ 2558

4 ก.พ. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

4 ก.พ. 2558


มกราคม 2558

15 ม.ค. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

15 ม.ค. 2558


ธันวาคม 2557

4 ธ.ค. 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

4 ธ.ค. 2557


พฤศจิกายน 2557

10 พ.ย. 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

10 พ.ย. 2557


กันยายน 2557

16 ก.ย. 2557

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน) 1ก.ค.57-31ก.ค.57

16 ก.ย. 2557

16 ก.ย. 2557

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน) 1มิ.ย.57-30มิ.ย.57

16 ก.ย. 2557

16 ก.ย. 2557

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน) 1พ.ค.57-31พ.ค.57

16 ก.ย. 2557