ข่าวสารนิเทศ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศย้ำการให้และอาสาสมัครเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในงานวันอาสาสมัครสากลประจำปี ๒๕๖๓

5 ธ.ค. 2563

นายกรัฐมนตรีแบ่งปันประสบการณ์ไทยรับมือกับโควิด-๑๙ และประกาศบริจาคเงินสนับสนุนข้อริเริ่มของ WHO ในการพัฒนาและจัดสรรยาและวัคซีนอย่างเท่าเทียม

4 ธ.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอเร่งปรับตัวรับมือ “เมกะเทรนด์” สร้างอนาคตที่ครอบคลุม-เป็นปึกแผ่น-ยั่งยืน

3 ธ.ค. 2563

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารชั้นนำ และพร้อมร่วมมือแสวงหาโอกาสการลงทุนกับอินโดนีเซียในด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารในงานสัมมนาธุรกิจออนไลน์

3 ธ.ค. 2563

กรณีสื่อมวลชนบางสำนักตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

1 ธ.ค. 2563

ไทยประกาศความสำเร็จในการปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ชุมพร และจันทบุรี และเน้นย้ำเจตนาในการลดอาวุธในเวทีระหว่างประเทศ

1 ธ.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและอำนวยความสะดวกคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-๑๙

27 พ.ย. 2563

คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ต่อกรณีแถลงการณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย

27 พ.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

27 พ.ย. 2563