ข่าวสารนิเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำกระชับความร่วมมือไทย-เบลเยี่ยมผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

26 ก.พ. 2564

ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live จากกระทรวงการต่างประเทศ

25 ก.พ. 2564

วีดิทัศน์สารคดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย และความสัมพันธ์ไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย

25 ก.พ. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย จากกลไกทวิภาคี และส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

24 ก.พ. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๔๖

23 ก.พ. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ และแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์โควิด-๑๙

23 ก.พ. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันการค้าการลงทุน ความร่วมด้านการพัฒนา และการฉลองการครบรอบ ๙๐ ปี ความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ในการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

22 ก.พ. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือไทย-รัสเซีย รวมถึงด้านวัคซีนโควิด-๑๙ กับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

22 ก.พ. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือแนวทางการผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอลระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

19 ก.พ. 2564