ข่าวสารนิเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ และแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญระหว่างประเทศในการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

18 พ.ค. 2564

การประชุม Political Consultations ไทย-อิตาลี ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

17 พ.ค. 2564

การประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum 2021 เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ฟื้นฟูหลังโควิด-19

17 พ.ค. 2564

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Youth Dialogue with ASEM Leaders เพื่อหารือกับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเกี่ยวกับ SDG 3: Good Health & Well-Being

15 พ.ค. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

14 พ.ค. 2564

ถ้อยแถลงของไทยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและปาเลสไตน์

14 พ.ค. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศ

13 พ.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศจัดการถ่ายทอดสดชี้แจงโจทย์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย ผ่านระบบทางไกล เพื่อเชิญชวนเยาวชนให้ส่งผลงานเข้าประกวดและมีส่วนร่วมในการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย

13 พ.ค. 2564

นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่านใหม่ เน้นย้ำความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” และพร้อมกระชับความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในทุกมิติ

13 พ.ค. 2564