ข่าวสารนิเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ลงนาม Letter of Understanding ผลักดันความร่วมมือไตรภาคีไทย-ลักเซมเบิร์กใน สปป.ลาว เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข อาชีวศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชนบท

30 ต.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิยุวทูตความดี ที่ จ.สมุทรสาคร

30 ต.ค. 2563

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศชูบทบาทไทยในการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชาวโรฮีนจา และยืนยันหลักการแบ่งปันภาระความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

28 ต.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

28 ต.ค. 2563

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีแห่งรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านระบบการประชุมทางไกล

28 ต.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับไทยเบฟจัดกิจกรรม “Thailand Sustainability Expo 2020”

27 ต.ค. 2563

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในงานรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

26 ต.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกล่าวต้อนรับในงาน “Virtual Mission Southeast Asia”

26 ต.ค. 2563

กรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ เผยแพร่แถลงข่าวร่วมของผู้เสนอรายงานพิเศษฯ ใน ๓ ด้านของสิทธิเสรีภาพ และข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย

24 ต.ค. 2563