ข่าวสารนิเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศจากสถานการณ์โควิด-๑๙

26 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาผลักดัน เพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

25 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

25 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ในการหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

25 ม.ค. 2564

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียน ในการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

25 ม.ค. 2564

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรมเฉลิมฉลองการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

22 ม.ค. 2564

นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เห็นพ้องกระชับและผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

22 ม.ค. 2564

ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live จากกระทรวงการต่างประเทศ

22 ม.ค. 2564

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหนังสือแสดงความยินดีถึงนายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ในโอกาสพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ

21 ม.ค. 2564