ข่าวสารนิเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์มอบวัคซีนและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

27 ก.ย. 2564

นายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ของไทยด้านการพลิกโฉมระบบอาหารสู่ความยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit)

27 ก.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน

27 ก.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเลขาธิการสหประชาชาติ กระชับความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 ก.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ย้ำบทบาทไทยในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

26 ก.ย. 2564

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖

25 ก.ย. 2564

อธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมเอเชีย–ยุโรป เพื่อหารือการเตรียมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ ๑๓

24 ก.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖

24 ก.ย. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

22 ก.ย. 2564