ข่าวสารนิเทศ

นายกรัฐมนตรีหารือกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

11 เม.ย. 2564

ข้อความสารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ดุ๊กแห่งเอดินบะระ

10 เม.ย. 2564

การประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔

9 เม.ย. 2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

9 เม.ย. 2564

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่และยืนยันความสัมพันธ์ไทย-ลาวที่แน่นแฟ้น

9 เม.ย. 2564

ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

8 เม.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในการหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

8 เม.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมหารือกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ACMECS ให้เป็นรูปธรรม

5 เม.ย. 2564

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือเอเชียอย่างไม่เป็นทางการ (ACD Informal SOM) นำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙

5 เม.ย. 2564