ข่าวสารนิเทศ

สารแสดงความเสียใจกรณีแผ่นดินไหวในตุรกี

7 ก.พ. 2566

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๖

3 ก.พ. 2566

การประชุมปรึกษาหารือทวิภาคีไทย - โมร็อกโก ครั้งที่ ๓

2 ก.พ. 2566

เลขาธิการบริหารเอสแคปเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

1 ก.พ. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย - ตุรกี ครั้งที่ ๔

27 ม.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ชาวออสเตรเลียประสงค์จะมอบคืนแก่ประเทศไทย แก่กรมศิลปากร

26 ม.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก

26 ม.ค. 2566

กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่สหประชาชาติ

24 ม.ค. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย - ตุรกี (Joint Committee on Economic and Technical Cooperation: JETC) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

23 ม.ค. 2566