ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว รับคำเชิญเข้าร่วม 2021 SCO International Investment and Trade Expo & SCO Qingdao Forum on Local Economic and Trade Cooperation

17 พ.ค. 2564

การประชุม International Participants Meeting (IPM) ของการจัดงานมหกรรมโลก Expo 2020 Dubai

17 พ.ค. 2564

งาน Arabian Travel Market (ATM) 2021

17 พ.ค. 2564

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป. ลาว นำผู้แทนภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว เข้ามอบความช่วยเหลือ มูลค่า 3.8 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สปป. ลาว

14 พ.ค. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นาง Ragne Birte Lund อดีตเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

13 พ.ค. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล อำนวยความสะดวกให้พระปฐวี สมธิยา วัดป่าโพธิธรรม ดรัมเมน และพระภูริวุฒิ เหมทานนท์ วัดป่าโพธิธรรม ทรอนแฮม มาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

13 พ.ค. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting กับผู้แทนชุมชนไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

13 พ.ค. 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว รับเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ สาธารณรัฐเกาหลี-สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ประจำเมืองชิงต่าว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

13 พ.ค. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดการสอนมวยไทยที่ Club Olympique กรุงดาการ์

11 พ.ค. 2564