ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เข้าพบหารือประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมคูเวต

3 ธ.ค. 2563

ออท. ณ กรุงไนโรบี ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีเคนยา

3 ธ.ค. 2563

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต พบหารือกับประธานกรรมการกรมการบินพลเรือนแห่งคูเวต

2 ธ.ค. 2563

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd Asia-Pacific Forum for South-South and Triangular Cooperation ในหัวข้อ “The Role of South-South Cooperation in Building Back Better from COVID-19 Pandemic in Asia and the Pacific” ร่วมกับอินโดนีเซีย ESCAP และ UNOSSC

2 ธ.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 8

28 พ.ย. 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563

27 พ.ย. 2563

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เข้าเยี่ยมคารวะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศคูเวต

27 พ.ย. 2563

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต พบปะกับชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต

27 พ.ย. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดเที่ยวบินส่งคนไทยและคนต่างชาติที่ติดค้างในเนปาล เดินทางกลับประเทศไทย

27 พ.ย. 2563