ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สำรวจโรงเพาะเลี้ยงปลานิลที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยที่เมือง Richard Toll พร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือไทย-เซเนกัลด้านการประมง

25 ก.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่โรงแรม Radison Blu เมือง Tromsø โดยได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่พี่น้องชาวไทยในเมือง Tromsø และเมืองใกล้เคียง

24 ก.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดงานวัน ASEAN Family Day และเทศกาล ASEAN Festival

24 ก.ย. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมเป็นประธานเปิดงาน Think Rice, Think Thailand ครั้งที่ 2

24 ก.ย. 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท Qingdao Chia Tai Co., Ltd. ณ เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว วันที่ 16 กันยายน 2564

23 ก.ย. 2564

สวนพฤกษศาสตร์ไทยเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซเชลส์ / Thai garden to prosper and foster ties between Thailand and Seychelles

22 ก.ย. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวเซเชลส์

22 ก.ย. 2564

สถานทูตไทย ณ กรุงไนโรบี เยี่ยมคนไทยในเซเชลส์

22 ก.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย ให้แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาตาร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๑ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กาตาร์

22 ก.ย. 2564