เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี (Sao Tome and Principe)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2169 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะไนจีเรีย ซึ่งมีผลประโยชน์ทางด้านน้ำมันร่วมกัน โดยมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ในบริเวณเขตแดนทางทะเลของไนจีเรียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี
มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับแองโกลาซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเหมือนกัน โดยมีความร่วมมือระหว่างกันทั้งทางด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจ
ยังต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และต้องนำเข้าอาหารเพื่อใช้บริโภคในประเทศ และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศยังมีอุปสรรคด้านการคมนาคมและโรคภัย
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันในปี 2540 ทำให้จีนระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัท Sinopec ของจีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปีอาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,001 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

215,056 คน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

São Tomé

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายเอวาริสตู การ์วาญู (Mr. Evaristo Carvalho)

นายกรัฐมนตรี

นายปาทริซ ทราโวอาดา (Mr. Patrice Trovoada)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มานูเวล ซัลวาดอร์ ดูซ รามูซ (Manuel Salvador dos Ramos)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.43 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,994.9 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 2.4 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 STD = 0.14 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.86 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปลา พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ สบู่ เบียร์ การแปรรูปปลา ไม้ซุง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เมล็ดโกโก้ น้ำมันปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ช็อกโกแลต ฝ้ายดิบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน กายอานา เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ รถยนต์ ข้าว ไวน์ น้ำมันถั่วเหลือง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปรตุเกส จีน ไนจีเรีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.63 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.63 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.63 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม อัญมณีและเครื่องประดับ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 11 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล