เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐเซเชลส์ (Seychelles)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2683 view

รายละเอียดภาพรวม

มีชายหาดและทะเลที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวยุโรป โดยเฉพาะในเชิง Eco-tourism
ประชากรมีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มีสุขภาพ ความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดี
ชาวต่างชาติสามารถซื้อสัญชาติเซเชลส์ได้ด้วยเงินประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สายการบิน Air Seychelles เคยมีเที่ยวบินตรงมากรุงเทพฯ แต่ได้ปิดบริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2551 เนื่องจากความไม่สะดวก ในการขอรับการตรวจลงตรา
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกาได้ให้เงินกู้แก่สาธารณรัฐเซเชลล์ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือภาคเอกชน
สาธารณรัฐเซเชลส์อยู่ในบริเวณแหล่งปลาทูน่าจึงทำให้มีโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีศักยภาพเป็นแหล่งประมงของไทย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

455 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

97,625 คน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Victoria

ภาษาราชการ

อังกฤษ Creole

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายดานี โฟร์ (Mr. Danny Faure)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วินเซนต์ เมริตัน (Vincent Meriton)

วันชาติ

29 มิถุนายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.70 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

17,401.7 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 4.71 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 SCR = 215.49 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.81 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปลา เนื้อมะพร้าวแห้ง อบเชย

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ท่องเที่ยว การแปรรูปมะพร้าวและวานิลลา เชือกเส้นใยมะพร้าว การต่อเรือ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เนื้อปลาแปรรูป ปลาแช่แข็ง เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยาน เรือ น้ำมันปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร มอริเชียส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปลาแช่แข็ง เรือ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยาน เครื่องหมุนเหวี่ยง สายพานยางดำ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง แอฟริกาใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

20.53 ล้าน USD ไทยส่งออก 11.38 ล้าน USD นำเข้า 9.15 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.23 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์มีชีวิต ผ้าผืน (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเซเชลส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,790 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐเซเชลส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซเชลส์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Victoria)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซเชลส์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)