เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2155 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นผู้ผลิต/ส่งออก และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกและมีบทบาทสำคัญใน OPEC
เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำโลกมุสลิมและโลกอาหรับ และมีบทบาทสำคัญใน OIC, GCC และ Arab League
เป็นที่ตั้งของศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์(มหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ – The Two Holy Mosques) ที่สำคัญที่สุดของโลกมุสลิมซึ่งอยู่ที่เมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,149,690 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

34 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Riyad

ภาษาราชการ

อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

782.48 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

23,219.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 SAR = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ อียิปต์ คูเวต เบลเยียม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อิตาลี สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

8,850.81 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,535.25 ล้าน USD นำเข้า 7,315.56 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 5,780.31 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 0.93 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 28,334 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจำนวน 76,010 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 407 จากปี 2559)

คนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สถานเอกอัครราชทูต (Riyad)
สถานกงสุลใหญ่ (Jeddah)

หน่วยงานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)