อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐปารากวัย (Paraguay)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4365 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลก
ผลิตถั่วเหลืองมากเป็นอันดับ 6 ของโลกและส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก
เป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อวัวอันดับ 6 ของโลก
เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในลาตินอเมริกา
เป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่ให้การรับรองไต้หวัน
ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

406,752 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Asunción

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นาย (Mr. Mario Abdo Benítez)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Luis Alberto Castiglioni Soria)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 ธันวาคม 2505 (ค.ศ. 1962)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

40.84 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

5,871.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 PYG = 0.0053 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ป่าไม้ สินแร่เหล็ก แมงกานีส หินปูน

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำตาล ซีเมนต์ สิ่งทอ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ไม้ เหล็ก และไฟฟ้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ถั่วเหลือง อาหารสัตว์ ฝ้าย เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช ไม้ เครื่องหนัง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

บราซิล รัสเซีย อาร์เจนตินา ชิลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ยานยนต์ สินค้าอุปโภค ยาสูบ น้ำมัน เครื่องจักรไฟฟ้า รถบรรทุก เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

บราซิล จีน อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

70.41 ล้าน USD ไทยส่งออก 39.47 ล้าน USD นำเข้า 30.94 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 8.53 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (2) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (3) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (4) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (5) สิ่งพิมพ์

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (3) เม็ดพลาสติก (4) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ (5) ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐปารากวัยเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 744 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐปารากวัย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐปารากวัย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Sunion)

หน่วยงานของสาธารณรัฐปารากวัยในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (New Delhi)