อเมริกาและแปซิฟิก

สหรัฐเม็กซิโก (Mexico)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2812 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล) เป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่เป็นสมาชิก OECD และเป็นสมาชิก APEC, G20, TPP และกลุ่ม Pacific Alliance (เปรู โคลอมเบีย ชิลี และเม็กซิโก)
ให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 การโยกย้ายถิ่นฐาน การขจัดอาวุธนิวเคลียร์

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,964,375 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

126 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

New Mexico

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายเอนริเก เปญญา นิเอโต (Mr. Enrique Peña Nieto)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ลุยส์ บิเดกาไร กาโซ (Luis Videgaray Caso)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,223.81 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

9,698.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MXN = 1.66 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ธาตุเหล็ก แร่เงิน ทองแดง ทองคำ กำมะถัน ป่าไม้ ตะกั่ว

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป ยาสูบ เคมีภัณฑ์ เหล็กกล้า ปิโตรเลียม เหมืองแร่ สิ่งทอ ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม แร่เงิน ผักและผลไม้ กาแฟ ฝ้าย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรการเกษตร สินค้าวัตถุดิบ ส่วนประกอบรถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3,473.83 ล้าน USD ไทยส่งออก 2,821.23 ล้าน USD นำเข้า 652.60 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2,168.63 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

1) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2) ส่วนประกอบยานยนต์ 3) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 4) เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5) ลวดและสายเคเบิล

สินค้าส่งออก

1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3) เครื่องใช้ไฟฟ้า 4) หม้อแปลงไฟฟ้า 5) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเม็กซิโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 27,883 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหรัฐเม็กซิโกจำนวน 150 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2558)

คนไทยในสหรัฐเม็กซิโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหรัฐเม็กซิโก

สถานเอกอัครราชทูต (Mexico City)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Guadalajara)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Monterrey)

หน่วยงานของสหรัฐเม็กซิโกในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)