อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐชิลี (Chile)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3485 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (2559) - มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ ทองแดง แร่ลิเทียม - เป็นสมาชิกเอเปค และประตูสู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา - มี คตล. FTA มากที่สุดประเทศในลาตินอเมริกาและเป็นสมาชิกของ Trans-Pacific Partnership (TPP) - เป็นสมาชิกกลุ่ม Pacific Alliance ร่วมกับเปรู โคลอมเบีย ชิลี และเม็กซิโก เพื่อก่อตั้งเขตการค้าเสรีและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

756,946 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

19 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Santiago del Estero

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายเซบัสเตียน ปิญเญรา (Mr. Sebastián Piñera)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โรเบร์โต อัมปุเอโร เอสปิโนซา (Roberto Ampuero Espinoza)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

29 ตุลาคม 2505 (ค.ศ. 1962)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

298.23 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

15,923.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง ไม้ แร่ไนเตรท แร่ลิเทียม อัญมณี สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปลา เหล็ก ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทองแดง ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากปลา ผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษ เคมีภัณฑ์ ไวน์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และการสื่อสาร เครื่องจักรโรงงาน ยานพาหนะ ก๊าซธรรมชาติ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,231.27 ล้าน USD ไทยส่งออก 779.17 ล้าน USD นำเข้า 452.10 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 327.07 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่/เศษโลหะ สัตว์น้ำสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรูป/กึ่งสำเร็จรูป เยื่อ/เศษกระดาษ ปุ๋ย/ยากำจัดศัตรูพืช ผัก/ผลไม้/ของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ ไม้ซุง/ไม้แปรรูป เนื้อสัตว์/ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องดื่มน้ำแร่/น้ำอัดลม/สุรา เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค พืช/ผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

รถยนต์/ส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป เครื่องจักรกล เครื่องซักผ้า/เครื่องซักแห้งส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง/ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปูนซิเมนต์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐชิลีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 23,033 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐชิลี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐชิลี

สถานเอกอัครราชทูต (Santiago)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Concepcion)

หน่วยงานของสาธารณรัฐชิลีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์