อเมริกาและแปซิฟิก

แคนาดา (Canada)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9806 view

รายละเอียดภาพรวม

แคนาดาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลก แคนาดามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๑๑ ของโลก
มีวิทยาการทันสมัยและประชากรที่มีกำลังซื้อสูงเอื้อต่อการทำธุรกิจสินค้าและบริการ (เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด ธุรกิจขนาดย่อม)
ให้คุณค่ากับประเด็นด้านสังคม มนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ให้ความสำคัญต่อความท้าทายในโลก เช่น สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม สาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

9,984,670 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

37 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Ottawa

ภาษาราชการ

อังกฤษ ฝรั่งเศส

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

จัสติน ปิแอร์ เจมส์ ทรูโด (Justin Trudeau)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คริสเตีย ฟรีแลนด์ (Chrystia Freeland)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,709.33 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

46,124.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CAD = 24.10 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ป่าไม้ ทองคำ ข้าวสาลี ปุ๋ยโปแตส ถั่วเหลือง เยื่อกระดาษ อะลูมิเนียม นิกเกิล ทองแดง

อุตสาหกรรมหลัก

ป่าไม้ ยานยนต์ เหมืองแร่ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน รถยนต์ ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ ไม้แปรรูปอากาศยาน ข้าวสาลี ปุ๋ย สารเคมี เยื่อกระดาษ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เม็กซิโก

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

รถยนต์ น้ำมัน ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า ยาเวชภัณฑ์ ทองคำ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก เยอรมนี ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2,552.06 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,588.77 ล้าน USD นำเข้า 963.29 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 625.48 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เยื่อกระดาษ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช/สัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรกล อากาศยาน แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า เวชภัณฑ์ สัตว์น้ำ

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กุ้งสด/แช่เย็น/แช่แข็ง รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 56.23 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากแคนาดาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 276,067 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปแคนาดาจำนวน 20,454 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปี 2560)

คนไทยในแคนาดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในแคนาดา

สถานเอกอัครราชทูต (Ontario)
สถานกงสุลใหญ่ (Vancouver)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Calgary)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Edmonton)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Toronto)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Monterrey)

หน่วยงานของแคนาดาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)