เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6421 view

รายละเอียดภาพรวม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในตะวันออกกลางและเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมัน อันดับ 1 ในโลกของไทย (ร้อยละ 41)
เป็นศูนย์กลางการค้า และจุดส่งออกต่อ (re-export) ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในตะวันออกกลาง
เป็นประเทศที่มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มีเงินทุนสำรองและมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (SWF) ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

83,600 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Abu Dhabi

ภาษาราชการ

อังกฤษ อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

12 ธันวาคม 2518 (ค.ศ. 1975)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

414.18 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

43,004.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 AED = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียม ประมง อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย การต่อ/ซ่อมเรือ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี (re-export) พลาสติกและอะลูมิเนียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิหร่าน อินเดีย อิรัก ซาอุดีอาระเบีย โอมาน สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม ฮ่องกง

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

13,325.98 ล้าน USD ไทยส่งออก 2,630.66 ล้าน USD นำเข้า 10,695.32 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 8,064.66 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 31.57 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 5.08 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 128,270 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 111,881 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 699 จากปี 2559)

คนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถานเอกอัครราชทูต (Abu Dhabi)
สถานกงสุลใหญ่ (Dubai)
สถานกงสุลใหญ่ (Dubai)

หน่วยงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)